19 mei 2014

Steeds meer vragen voor Gentse Opvoedingswinkel

De Gentse Opvoedingswinkel krijgt steeds meer vragen van ouders in verband met de opvoeding van hun kind. Op drie jaar tijd verdubbelde het aantal ouders dat een beroep deed op de expertise van de Opvoedingswinkel, van 395 naar 703.

 

"Steeds meer mensen vinden de weg naar de opvoedingswinkel. Dat zien we aan het toegenomen aantal vragen. Door meer in te zetten op een wijkgericht aanbod en de permanentiemomenten in de winkel zelf anders te gaan organiseren, willen we hier aan tegemoet komen. Zo kunnen we nog meer ouders ondersteunen vanuit ons specifiek en kwalitatief aanbod."

Elke Decruynaere, schepen van Opvoeding Gent

De meest voorkomende vragen zijn 'Doe ik het wel goed?', 'Mijn kind wil niet luisteren naar mij, wat moet ik doen?' of 'Mijn kind vertoont opvallend gedrag wanneer iets tegenzit.' Maar ook over angsten, zindelijkheid of puberteitsconflicten komen er veel vragen binnen. Om nog meer bereikbaar te zijn voor de ouders breidt de Opvoedingswinkel het aantal permanentiedagen uit.

 

Meer informatie:

www.opvoedingswinkelgent.be