19 apr 2013

Stormloop op 28 extra plaatsen kinderopvang

De Gentenaar - 19 april 2013 Met Vlaams geld kan Gent in 28 extra plaatsen voorzien in de kinderopvang. Geïnteresseerde crèches mochten daarvoor een aanvraag doen.Maar de vraag - 133 plaatsen - overschrijdt ruimschoots het aanbod. Om de 28 volledig gesubsidieerde plaatsen te verdelen, kwam het overlegplatform kinderopvang deze week samen.

Alle initiatieven van kinderopvang die geïnteresseerd waren in extra plaatsen konden dat opgeven. Uiteindelijk bleek er interesse in 133 plaatsen. 'Het aantal plaatsen dat we van Vlaanderen krijgen, mocht gerust groter zijn', zegt schepen van Opvoeding Elke Decruynaere. 'Binnenkort komen we nog eens samen om de 28 plaatsen daadwerkelijk te verdelen. Ik denk dat we daarbij vooral naar de buurten moeten kijken waar de nood het hoogst is.'

Meer informatie vind je op de website van de Dienst Kinderopvang