11 okt 2019

‘Straatwijs’: krant voor en door dak- en thuislozen

De allereerste editie van de gratis straatkrant ‘Straatwijs’ wordt vanaf 17 oktober 2019 over heel Gent verspreid naar aanleiding van de Dag tegen Armoede. Straatwijs wordt gemaakt door (voormalige) dak- en thuislozen en zal vier keer per jaar verschijnen. De krant mikt niet alleen op de Gentse dak- en thuislozen, maar ook op de Gentenaar in het algemeen.

De krant is een initiatief van twee daklozen, Jenzy en Frankie. Het idee groeide toen Jenzy werd geïnterviewd voor een krantenartikel over de lockers voor daklozen. Jenzy was uiteindelijk heel tevreden met het artikel. De boodschap was informerend, de toon positief. En dat zette Jenzy en Frankie aan het denken. De eerste editie van ‘Straatwijs’ is nu een feit. De krant wordt geschreven door Gentenaars die zelf een tijd dakloos geweest zijn en mensen die op dit moment nog steeds op straat leven.

Meer zelfvertrouwen

De makers worden ondersteund door het team straathoekwerk van de Stad Gent, journalistencollectief Sonderland en vzw Enchanté. De eerste redactievergaderingen verliepen wat onwennig, maar volgens de straathoekwerkers van de Stad Gent groeide het zelfvertrouwen bij de (voormalige) dak- en thuislozen zienderogen.

Ze zijn dan ook bijzonder trots op het resultaat. Want wat in de krant te lezen valt, komt recht uit hun pen, hoofd en hart. Straatwijs brengt de vele aspecten van het straatleven in woord en beeld en geeft de mensen op straat een gezicht.

'Wij willen lotgenoten informeren en nuttige tips geven. We willen Gentenaars een inkijk geven in de leefwereld van dakloze stadsgenoten, positieve verhalen brengen over hoe mensen overleven in moeilijke situaties. Iedereen kan er zijn ei kwijt. De eerste editie maken was super: de drukker bezoeken, op zoek gaan naar onderwerpen, samenwerken en overal steun ervaren.'

Stefaan, voormalige thuisloze en medewerker Straatwijs

Placemats, op papier en digitaal

'Ook de rauwe kant van de stad durven tonen: niet vanzelfsprekend, maar moedig. En ook nodig om de problemen van deze kwetsbare doelgroep op de agenda te blijven zetten en het vaak onzichtbare werk van vele sociaal werkers zichtbaar te maken. Want ook zij maken mee onze stad.' - Elke Decruynaere, schepen van Outreachend Werken

Straatwijs wordt vanaf 17 oktober 2019, naar aanleiding van de Dag tegen Armoede, verspreid via onder andere 900 placemats in de Gentse sociale restaurants.

Daarnaast is de gratis krant in papieren versie ook te vinden op verschillende verdeelpunten in de stad, onder andere bij de handelaars van het Enchanté-netwerk.

De krant krijgt binnenkort ook een online versie die regelmatig een update krijgt. Straatwijs zal vier keer per jaar verschijnen.

 

Meer informatie

Dag tegen Armoede, Enchanté vzw, Straathoekwerk, Sonderland

Lees het artikel Menswaardigheid in een locker' verschenen in De Standaard op 10 april 2019.