03 mrt 2015

Strijd ongekwalificeerde uitstroom begint met juiste studiekeuze

Techclass - Dok Noord Gent - 3 maart 2015

"De beste keuze is het ASO." Een cliché dat al lang niet meer klopt volgens Unizo. Op 3 maart organiseerden zij Techclass. Schepen van Onderwijs nam er aan deel en is enthousiast over het doel, nl. jongeren laten proeven van verschillende studietrajecten, met focus op technische opleidingen. Techclass organiseert voor klassen uit het secundair onderwijs en voor de laatste jaren van het basisonderwijs, bedrijfsbezoeken in bedrijven waar technische profielen tewerkgesteld worden.

 "Ouders kiezen nog te veel voor ASO zonder dat ze de inhoud kennen. Dat ASO voor ieder kind de beste keuze is, klopt niet. Kiezen voor een technische of beroepsrichting is soms beter. Maar uit onwetendheid en vanuit het slechte imago, blijkt dit niet altijd de gang van zaken en dat vind ik een spijtige zaak." - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Schepen Decruynaere vindt initiatieven zoals Techclass positief, want het brengt de werking in beeld van bv. garages, de voedingssector, opticiens of de wereld van het digitale printen. De inzichten in technische opleidingen en de bijhorende beroepen die jongeren met zulke projecten opdoen, zullen hopelijk leiden tot een bewustere studiekeuze. Met als gevolg dat er minder schoolmoeheid voorkomt en dat minder leerlingen afhaken of in een waterval terechtkomen.