09 okt 2015

Strijd tegen schooluitval start met spijbelactieplan -

Jongeren zonder diploma zijn vogels voor de kat. In 2010 verliet nog 22% van de leerlingen in Gentse scholen het leerplichtonderwijs zonder kwalificatie.Dat cijfer daalde in 2014 tot 20,6%. Er is dus een lichte daling, maar het blijft onaanvaardbaar hoog.Om onze jongeren alle toekomstkansen te bieden, is er nood aan gecoördineerde actie. Samen met de scholen wil de stad bekijken hoe het met alle mogelijke partners de krachten kan bundelen ter versterking van de scholen. De gesprekken daarover zitten in een eindfase.

De start van de gezamenlijke strijd tegen schooluitval is de publieke lancering van het Gentse spijbelactieplan. De vzw TOPunt, een netoverschrijdende samenwerking van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), neemt daarvoor het initiatief. Alle Gentse scholen krijgen een uitnodiging in de bus. Niet enkel directies of leerkrachten zijn welkom maar ook leerlingenbegeleiders en al wie mee de strijd tegen schooluitval aangaat.
Schepen van Onderwijs Decruynaere: 'De Stad wil samen met de schoolteams en ondersteunende diensten aan de slag om alle jongeren zo goed mogelijk te begeleiden, zodat ze met een diploma op zak de school verlaten'.

Op dinsdag 27 oktober 2015 nodigen Vzw TOPunt en Stad Gent de directies, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders en CLB-medewerkers uit voor een studiedag.

Het programma vind je via deze link.