19 feb 2016

Studentenbeleidsplan

Gent boomt als studentenstad. De groei van het aantal studenten brengt een aantal kansen en uitdagingen met zich mee op het vlak van inspraak en participatie, huisvesting, mobiliteit, nachtleven, cultuur, economie, ... Daarom is er nu het actieplan studentenbeleid van de Stad Gent.

Het stadsbestuur onderneemt al heel wat acties rond studentenbeleid. Om deze acties nog beter te stroomlijnen en te coördineren is er nu een algemeen overkoepelend studentenbeleidsplan. Hiermee worden voor het eerst alle initiatieven van de Stad Gent gebundeld.

Gent als jeugdige stad
Gent zou Gent niet zijn zonder haar studenten. Op vele vlakken zijn ze niet meer weg te denken uit de stad. Ze dragen, samen met de verschillende hoger onderwijsinstellingen, bij tot de identiteit van Gent als jeugdige stad, een stad van creativiteit, van kennis en van innovatie.

Studenten zijn ook inwoners van Gent
Het stadsbestuur streeft naar een stad waarin studenten als volwaardige inwoners worden gezien met rechten en plichten zoals alle andere burgers. Het is dan ook van fundamenteel belang dat de stad aandacht heeft voor de noden en bezorgdheden van deze grote groep tijdelijke inwoners. Een sterk stadsbestuur houdt dus rekening met alle bewoners van Gent en streeft een harmonieus evenwicht na tussen soms verschillende verwachtingen van inwoners en studenten.

Lees hier het Studentenbeleidsplan