29 sep 2014

Studentenverenigingen ondertekenen doopdecreet

Elke Decruynaere - ondertekening doopdecreet stadhuis - 29 september 2014

In Gent zijn meer dan 140 studentenverenigingen actief. Bij de start van het academiejaar hernemen zij hun activiteiten en organiseren velen een studentendoop. Gent wil studentenverenigingen de ruimte geven om deze traditie verder te zetten. Dankzij het doopdecreet, een gezamenlijk initiatief van de erkende studentenverenigingen, het hoger onderwijs en de Stad Gent, worden de dopen in goede banen geleid. Op maandag 29 september 2014 ondertekenden de verschillende studentenkoepels het Gentse doopdecreet voor het academiejaar 2014-2015. Hiermee verklaarden ze zich akkoord met het decreet en de afspraken die het bevat. Schepen van Onderwijs "Het zijn de studenten zelf die mee in de pen kruipen om het decreet jaarlijks opnieuw op te stellen. Dat maakt van het decreet een mooi voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen de stad en de studentenkoepels."

Elke Decruynaere