10 nov 2015

Studievoormiddag Recht op Leren - 04/12/2015 - Zebrastraat Gent

Het Europees 7de kaderproject 'Social Innovation : Empowering the Young (SocIEtY) organiseert een studievoormiddag over het Recht op Leren.  Op basis van recent onderzoek (in het kader van het SocIEtY project omtrent het systeem Leren en Werken in Gent)  willen we deze voormiddag met praktijkwerkers, beleidsmakers en onderzoekers debatteren en in dialoog gaan over de verhouding tussen een visie op onderwijs waarin de focus vooral ligt op resultaten, dan wel een visie op onderwijs die ook aanluit op de betekenisgeving en leefwereld van zowel jongeren als professionals.

Samen met het Regionaal OverlegPlatform Leren en Werken Regio Gent waarin het onderzoek plaats vond en het Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg, stellen we de vraag centraal op welke wijze pedagogische praktijken van zowel onderwijs- en welkzijnsactoren kunnen bijdragen tot het realiseren van het vermogen tot leren.

Het Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg is een forum voor organisaties, medewerkers, beleid en belangstellenden in de voorzieningen voor jongeren.
De voornaamste doelstelling is mensen uit veschillende diensten met elkeaar in contact te brengen en hen de gelegenheid bieden om van gedachten te wisselen rond thema's COJ organiseert daartoe debatlunches in alle Vlaamse provincies.

Het Regionaal OverlegPlatform brengt stakeholders inzake deeltijds leren bijeeen om de roganisatie van de brugprojecten, voortrajecten en persoonlijke ontwikkelingstrajecten te stroomlijnen, ervaringen uit te wisselen, acties te ondernemen die dit type vna onderwjs kenbaar maken en het engagemente van jongeren in het deeltijs leren en werken te verhogen.

 

Programma

8u45 Onthaal

9u15 Inleiding - Cécile De Fré (ROP) en Rudi Roose (COJ)

9u30 Het vermoegen tot leren - Caroline Vandekinderen

10u15 Reflecties uit het werkveld - Jorgen Bruggeman (Rotonde), Greet Hélin (CLW) en Guy Vanderhageen (Sytra)

11u Koffiepauze

11u30 Het recht op leren en de zin in onderwijs - Karel De Vos

12u Vragen en discussie met het publiek

12u30 Afsluitend woord - schepen Elke Decruynaere

12u45 Lunch

 

Praktische info

vrijdag 4/12/2015 (8u45-13u30)

Zaal Nick Ervinck, Zebrastraat 32/001 Gent

Meer info : [email protected]

Inschrijven via deze link