Termont God in Gent

De  Gentenaar - 15 oktober 2012 'Daniël, Daniël, Daniël'. Het publiek in de Zebrastraat, waar SP.A en Groen gisteravond verzamelen hadden geblazen, ging volledig uit de bol. Termont werd als een God binnengehaald. Hij zei dat het ondenkbare is geschied: een absolute meerderheid. Al hield hij nog een slag om de arm, want de volledige uitslag was nog niet bekend. Hij droeg de overwinning op aan zijn vader die een week geleden is overleden.

Daniël Termont kwam ongeveer om 20.50 uur aan in de Zebrastraat, waar hij werd omstuwd door camera's en fotografen, bijna iedereen moest kussen en vergezeld van andere kopstukken van SP.A en Groen zich een weg baande door de honderden aanwezigen.

Gedreven door een scanderende menigte gingen Daniël Termont, Elke Decruynaere, Filip Watteeuw en Freya Van den Bossche het podium op. Elke Decruynaere, kopvrouw van Groen, sprak eerst. 'Beste mensen, lieve vrienden, beste kameraden', zei ze en ze kreeg meteen een uitzinnig applaus. Ze vertelde dat ze onderweg al waren tegengehouden door Gentenaars die door het dolle heen waren.

'Dit is een historisch moment. Dit is een schitterende uitslag. Met ons kartel en onze slogan Samen Gentenaars hebben we bewezen dat één plus één meer kan zijn dan twee. We staan voor een gigantische opdracht en zullen de volgende zes jaar moeten bewijzen dat we hetzelfde elan kunnen bewaren om te bouwen aan de stad van de toekomst. Maar nu gaan we eerst feesten en morgen gaan we eens goed nadenken.'

 

Dromen

Terwijl Daniël Termont aan zijn toespraak begon, stond zijn partij op 26 zetels. Toen waren nog niet alle stemmen geteld en het zetelaantal kon nog schommelen. 'Het ondenkbare is geschied, het kartel heeft een volstrekte meerderheid behaald', stak hij van wal. 'Wie durft er eens niet dromen', vroeg hij. 'Wel, ik heb deze week gedroomd van een absolute meerderheid. Peilingen zijn maar peilingen en we hebben 45 of 46 procent behaald. Ik vind geen woorden om mijn welgemeende dank uit te spreken.'

Waarop het publiek weer losbarstte in gejoel en Daniël, Daniël, Daniël begon te scanderen. 'Gentenaars stemmen links en progressief en hebben duidelijk gemaakt dat ze samen meer kunnen doen. We gaan nu dat programma uitvoeren waaraan we zo hard hebben gewerkt.'

Het was geen triomfalistische Termont die op het podium stond, maar een tevreden, dankbare, zij het vermoeide man. Hij toonde zich eerder al een voorstander om er een derde partij bij te halen - zijn voorkeur gaat naar Open VLD - maar zondagavond begonnen er geen gesprekken meer. Hij had Mathias De Clercq al gebeld en het standpunt van het kartel medegedeeld.

'We gaan morgen alle resultaten goed bekijken en analyseren. Over de vraag of we er een derde partij bij nemen, gaan we eens goed nadenken. Wij zijn mensen met een brede kijk.' Termont hield duidelijk een slag om de arm. Haalt het kartel 26 zetels, dan is dat een zeer nipte meerderheid.

Eerder op de avond had hij al gezegd dat Groen en SP.A maandagnamiddag gaan samen zitten. 's Avonds overleggen de partijbesturen en daar wordt de koers bepaald. 'Tussen de liberalen en het kartel zijn er grote verschillen over mobiliteit en het autoluw maken van de stad.' Termont benadrukte dat het partijbestuur beslist, maar gaf graag toe dat hij daar natuurlijk wel iets te zeggen heeft.

 

Verkozen

Tussen het feestvierende publiek liepen veel zenuwachtige kandidaten rond. 'Ben ik verkozen of niet', speelde er door hun gedachten. Zij waren aan het wachten op hun voorkeurstemmen. Een overwinning is één ding, verkozen geraken een ander.

Termont wist toen al dat hij een uitzonderlijke persoonlijke score zou halen. 'Ik wil niet onbescheiden zijn, maar ik draag deze persoonlijke score op aan mijn vader die pas is overleden. Mocht mijn vader hier zijn, dan zou hij al met een pintje aan de bar staan. Laat ons nu eerst feesten', zei hij.

Waarop weer iedereen Daniël, Daniël, Daniël begon te roepen en We are the champions van Queen door de luidsprekers knalde.

 

© 2013 Corelio - De Gentenaar - Karel Van Keymeulen - foto: Frederiek Vande Velde