07 jan 2021

Een terugblik: 2020 in 9 beelden

"Een terugblik naar 2020 is voor mij een terugblik naar het tomeloze engagement en het onophoudelijke harde werk van talloze helden: de schoolteams, de kinderbegeleiders, de outreachers, de jeugd(welzijns)werkers, … Op de klasvloer, binnen de stadsdiensten, op straat, in de kinderopvang: sinds maart staan ze in de frontlinie van deze crisis en was hun werk essentieel om kinderen, jongeren, gezinnen, thuislozen, ... te ondersteunen."

 

Klik op de foto om het artikel te lezen: 

 Kinderopvang tijdens corona  Jeugdwelzijnswerk  Straathoekwerk
 Leraar in Gent  Beestige zomer

 Outreachend Werk

 Corona kernteam onderwijs  Extra handen in de klas  Levensbeschouwing

 

In 9 beelden en teksten kan je lezen hoe ik mijn beleid dit jaar omwierp om het onderwijs, het gezinsbeleid, het jeugd(welzijns)werk, de kinderopvang en het outreachend werken in onze stad te gidsen en te voorzien van de nodige middelen om deze crisis door te komen.

Tegelijk bleven we op andere vlakken bakens verzetten: het jeugd(welzijns)werk werd -in samenspraak met het middenveld- grondig vernieuwd en verbreed, het dragen van levensbeschouwelijke kentekenen werd mogelijk in het stedelijk onderwijs, nieuwe bouwprojecten werden opgestart etc.

We kijken een laatste keer terug, om dan volop in te zetten op 2021.

Beste wensen iedereen !

Elke Decruynaere, schepen voor Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd.