24 apr 2013

Terugdringen aantal jongeren zonder diploma

Om een beter zicht te krijgen op hoe jongeren naar de arbeidsmarkt kijken, werden Gentse laatstejaarsstudenten en schoolverlaters die zich inschreven bij de VDAB, bevraagd over hun verwachtingen over en ervaringen met de arbeidsmarkt. Daaruit bleek dat een derde van deze schoolverlaters geen diploma op zak heeft. 52% stopt met het secundair onderwijs uit schoolmoeheid, 29% omdat ze liever willen werken en 23% uit financiële reden. Na een jaar blijkt echter dat 42% van hen geen werk heeft en dat 65% spijt heeft van zijn of haar beslissing om te stoppen. Dit stemt volgens schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Elke Decruynaere tot nadenken. Als schepen van Onderwijs en ondervoorzitter van 'Gent Stad in Werking' wil ze inzetten op het terugdringen van het aantal jongeren dat zonder diploma de schoolbanken verlaat. Elke Decruynaere: "Belangrijk zijn motivatie, informatie en integratie. Concreet betekent dit een schoolbeleid dat spijbelen, zittenblijven en het waterval-effect tegengaat, leerlingen motiveert en hen aanzet om hun schoolloopbaan en hun latere werkloopbaan zelf in handen te nemen."

 

Lees hier meer over het Schoolverlatersrapport van de VDAB.