Thema's

Verandering hangt in de lucht. Overal tonen doeners dat het anders kan. Met een klein gebaar, vol lef en levenslust. Ook in jouw stad, jouw wijk, en ja, zelfs jouw straat.

Want hier begint de vooruitgang. Hier bouwen we samen aan een bruisende buurt waar mensen voor elkaar zorgen. Hier is het betaalbaar wonen, met aangename straten en verfrissend groen. Hier wordt je stem gehoord en krijgt iedereen een eerlijke kans.

Kinderopvang

Gent kent een groot aantal baby’s en peuters. De nood aan kinderopvang in Gent blijft hoog. Ouders zoeken een opvangplek om te gaan werken of een opleiding te volgen. En ook voor de kindjes zelf is goede kinderopvang een belangrijke meerwaarde. Gelukkig telt onze stad een brede waaier aan initiatieven.

Tussen 2008 en 2011 stegen de geboortecijfers opvallend. Van 2011 tot 2013 was er voor het eerst in lange tijd een lichte daling, gevolgd door een kleine stijging in 2014. In 2015, 2016 en 2017 kenden de geboortes een lichte daling, maar bleven op een vergelijkbaar niveau. We verwachten de...

Lees Meer ›

Kind- en Jeugdvriendelijke Stad

In Gent is iederéén welkom. Daarom werken we aan een kindvriendelijke stad, nemen we tal van inclusieve maatregelen en bestrijden we racisme en discriminatie op doortastende wijze.

Bij de start van de legislatuur in 2013 koos het stadsbestuur resoluut om kind- en jeugdvriendelijkheid een centrale plek te geven in de missie van de stad. De ambitie was niet min: Gent moest de meest kind- en jeugdvriendelijke stad van Vlaanderen worden. Als schepen van Jeugd ben ik daar...

Lees Meer ›

Onderwijs

Gezond en lekker eten op school, intensieve ondersteuning van leerkrachten: Gent is en blijft dé onderwijsstad van Vlaanderen.

Onderwijs in Gent gaat over de dromen van 120.000 kinderen, jongeren en hun ouders.  Ik kan me geen stad voorstellen zonder warme, sociale weefsels. Dit was en is de missie van het stadsbestuur, het middenveld en dus ook van het onderwijs. De scholen staan niet alleen, ze zijn een middel...

Lees Meer ›

Outreachend Werk

Nog te veel mensen mislopen om verschillende redenen de zorg of dienstverlening waar ze recht op hebben. Ook in onze stad slapen mensen op straat en brengen jongeren en zelfs kinderen vele uren in parken door omdat er geen echte thuis is. Buurtstewards,  schoolspotters en straathoekwerkers zoeken die mensen actief op. Zo maken we van Gent een warme stad voor iedereen

Eerlijker

Ongelijkheid geeft in het beste geval een handvol winnaars. Groen plaatst eerlijkheid en gelijke kansen voorop. 

Dat begint bij de belastingen. Vervuilers en grote vermogens moeten meer bijdragen dan mensen die werken en ondernemen. Grote bedrijven mogen de dans niet ontspringen. Bovendien heeft iedereen recht op betaalbaar wonen en een menswaardig inkomen. Armoede aanvaarden we niet. En onze samenleving mag niemand uitsluiten op basis van leeftijd,...

Lees Meer ›

Menselijker

Overheid en economie bestaan niet voor zichzelf. Ze staan ten dienste van mensen. 

Wie een job wil, verdient werkbaar werk. Wie nood heeft aan hulp, krijgt gepaste en betaalbare zorg op het juiste moment. Wie kinderen heeft, moet kunnen vertrouwen op kwaliteitsvolle opvang en onderwijs. Wie de ouderdom voelt wegen, heeft recht op een omgeving om waardig te leven. En wie z'n thuisland...

Lees Meer ›

Gezonder

De mens heeft nog nooit zo'n grote impact gehad op het milieu. Hoog tijd voor actie. Voor een klimaat dat niet op hol slaat, doordat we met hernieuwbare energie de CO2-uitstoot verminderen in plaats van fossiele brandstoffen te blijven stoken. Ruimte voor natuur en bossen: behouden wat er is en extra planten waar te weinig is, ook dichtbij woonkernen. Respectvol omgaan met dieren. Een evenwicht waarbij levenskwaliteit voor mens en dier hand in hand gaat met propere lucht, zuiver water en vruchtbare grond. Als we onze omgeving met zorg behandelen, staan we ook zelf gezonder in het leven.