Bevoegdheden

Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Jeugd en Outreachend Werk

Kinderopvang

Gent kent een groot aantal baby’s en peuters. De nood aan kinderopvang in Gent blijft hoog. Ouders zoeken een opvangplek om te gaan werken of een opleiding te volgen. Ook voor de kindjes zelf is goede kinderopvang een belangrijke meerwaarde. Gelukkig telt onze stad een brede waaier aan initiatieven. 

Kinderopvang in Gent: stand van zaken 2020 Het Rapport Dekkingsgraad 2020 van Stad Gent voor dit jaar is klaar. Dit rapport, dat al voor de 13e keer wordt gepubliceerd, geeft een inkijk in het aantal kinderopvangplaatsen ten opzichte van het aantal kinderen tussen 0 en 3 jaar. Daarnaast krijgt de...

Lees Meer ›

Jeugd

In Gent is iederéén welkom. Daarom werken we aan een kindvriendelijke stad, nemen we tal van inclusieve maatregelen en bestrijden we racisme en discriminatie op doortastende wijze. Bij de start van de legislatuur in 2013 koos het stadsbestuur resoluut om kind- en jeugdvriendelijkheid een centrale plek te geven in de...

Lees Meer ›

Onderwijs

Gezond en lekker eten op school, intensieve ondersteuning van leerkrachten: Gent is en blijft dé onderwijsstad van Vlaanderen. Onderwijs in Gent gaat over de dromen van 120.000 kinderen, jongeren en hun ouders.  Ik kan me geen stad voorstellen zonder warme, sociale weefsels. Dit was en is de missie van het...

Lees Meer ›

Outreachend Werken

Nog te veel mensen mislopen om verschillende redenen de zorg of dienstverlening waar ze recht op hebben. Ook in onze stad slapen mensen op straat en brengen jongeren en zelfs kinderen vele uren in parken door omdat er geen echte thuis is. Buurt-stewards, schoolspotters en straathoekwerkers zoeken die mensen actief op. Zo maken we van Gent een warme stad voor iedereen. 

Lees onze beleidsnota Outreachend Werk

Lees Meer ›