11 apr 2014

Thuistaal op school: tijd voor de no-nonsense aanpak

"De voertaal in onze scholen is Nederlands. Maar laat ons toch niet in een kramp schieten als er eens een andere taal gesproken wordt. Dus geen strafstudie voor Bulgaars op de speelplaats, maar evengoed geen moedertaalklassen meer in het Turks. Dat kunnen we toch niet waarmaken voor alle talen van alle kinderen met een migratieachtergrond. Wel een pragmatische houding waarbij de thuistaal ingezet wordt om beter te leren. Want wie zich goed voelt, leert beter. Dat een positieve houding ten aanzien van de thuistaal daartoe bijdraagt is wetenschappelijk bewezen. Bovendien kan een pragmatische inzet van de thuistaal leerkrachten net heel erg vooruit helpen voor een superdiverse klas."

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs Gent

De terugkeer van de Gentse ging niet onopgemerkt voorbij. Een interview met De Gentenaar bracht veel reacties teweeg. Vooral het voornemen van schepen Elke Decruynaere om aan de slag te gaan met de thuistaal van de leerlingen bleef niet onopgemerkt.

De Pedagogische Begeleidingsdienst van de Stad Gent zal leerkrachten en directies hier bij helpen, met collega-groepen waar leerkrachten tips uitwisselen en met een brochure vol handige voorbeelden. En vooral door een duidelijke keuze waar directies mee aan de slag kunnen.