16 nov 2021

Tien op tien: Luc

Ter gelegenheid van m'n tiende schooljaar als schepen van Onderwijs deel ik graag een reeks van boeiende verhalen. Tien inspirerende onderwijsfiguren van de velen die ik mocht ontmoeten op tien schooljaren tijd. Ze verdienen stuk voor stuk tien op tien.

Het is mijn tiende schooljaar als schepen van onderwijs. Wat een eer! Ik ben dankbaar voor tien schooljaren waarin ik me heb kunnen inzetten voor het onderwijs.

Nelson Mandela zei: “Education is the most powerful weapon you can use in the world.” Onderwijs heeft de kracht om de wereld te veranderen.

Ik blijf elke dag vol passie mijn ambt uitvoeren omdat ik versterkt en gevoed word door al die inspirerende mensen die ik dagelijks mag ontmoeten.

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Ik stel jullie Luc voor:

Ik ken Luc Beirnaert als een gedreven, gepassioneerde en kritische figuur in ons onderwijs.

Op sociale media deelt hij zijn visie op onderwijs. Daarnaast werkt hij elke dag bijzonder hard als coördinerend directeur van de basisscholen bij SKOG (Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent). Hij mocht zelf aan den lijve ervaren – eerst als leerkracht en daarna als schooldirecteur – dat werken in het onderwijs niet altijd een ‘walk in the park’ is. In zijn huidige rol is hij de rots in de branding voor zijn directies en leerkrachten. En hij blijft strijden om het beroep van directeur en leerkracht een stuk haalbaarder te maken, mooi!

Luc

Eigenlijk ben ik omwille van de verkeerde redenen naar het onderwijs gekomen. Ik leg het al eens graag uit en ik wilde kinderen dingen bijleren. Gaandeweg heb ik geleerd dat het om veel meer gaat: enthousiasmeren, luisteren, inspelen en kinderen uitdagen om hun grijze cellen te gebruiken. Dat is veel meer dan zeggen hoe het moet. Eigenlijk is dat nog leuker en véél uitdagender dan het goed kunnen uitleggen.
Nu ben ik directeur. Ook dat doe ik ontzettend graag. Het allerleukste is de samenwerking. Als directeur begeleid je je team in een bepaald richting. Maar omgekeerd is dat evengoed zo! Werken met gemotiveerde mensen die ervoor gaan, geeft me voeding en kracht om door te gaan. Daarvoor ben ik heel dankbaar.

Buitengewoon?!

Een groot deel van mijn carrière heb ik doorgebracht in het buitengewoon onderwijs. Dat is misschien niet toevallig. Mijn moeder was doof en mijn vader slechthorend. Toch ben ik niet omwille van een voorliefde voor beperkingen in het buitengewoon onderwijs gerold. Integendeel, ik ben altijd iemand geweest die mensen met een beperking gezien heeft als… mensen. Ik probeer niet naar die beperking te kijken, maar naar ieders talenten. Ik neem elke leerling zoals hij of zij is. Oké, zij hebben specifieke onderwijsbehoeften en daar moet ook zeker op gewerkt worden. Maar bij mij overheerst de idee dat we allemaal unieke personen zijn.
Daar gaat inclusief onderwijs voor mij over. Als je het mij vraagt, moeten we ons onderwijs daaraan aanpassen, en zeker niet enkel in het buitengewoon onderwijs. We moeten naar een onderwijsorganisatie evolueren waarbij er kan ingezet worden op de noden en talenten van elke individuele leerling.

Het ideale onderwijs!

Als ik het voor het zeggen had, zou ik het helemaal anders aanpakken. Ik zou een kind-dag als een mix organiseren van kennisverwerving, opvang, sport, cultuur… We moeten een dag voor kinderen zo rijk en tegelijkertijd zo gedifferentieerd mogelijk maken. Ik zou de lestijden beperken tot een aanbod van hoofdvakken en de resterende tijd besteden aan introducties en verdieping van onder andere sport, muziek, schilderen, ICT, techniek. Ik zou daarvoor samenwerkingen opzetten met sportorganisaties, academies, opvang …

De interesses en de keuzes kunnen voor elk kind anders zijn. Het basisonderwijs heeft momenteel de opdracht om alle kinderen alles aan te bieden. Elk kind moet alles, maar niet elk kind kan of wil alles! Uiteraard moeten kinderen veel kennis meekrijgen, maar ik denk ook dat we kinderen echt kunnen helpen groeien door vanuit hun talenten te werken. Bij sommige leerlingen is dat creatief werk en anderen schitteren met hun handen of in techniek. Ik zou dat prachtig vinden voor onze kinderen. Misschien neemt dat ook wat de druk weg van zo’n volledige dag aan die schoolbanken te moeten zitten. Dat zou toch ontzettend rijk zijn?

 

Meer informatie:

SKOG (Scholengroep Katholiek Onderwijs)

 

Lees alle inspirerende verhalen