15 nov 2021

Tien op tien: Wouter

Ter gelegenheid van m'n tiende schooljaar als schepen van Onderwijs deel ik graag een reeks van boeiende verhalen. Tien inspirerende onderwijsfiguren van de velen die ik mocht ontmoeten op tien schooljaren tijd. Ze verdienen stuk voor stuk tien op tien.

Het is mijn tiende schooljaar als schepen van onderwijs. Wat een eer! Ik ben dankbaar voor tien schooljaren waarin ik me heb kunnen inzetten voor het onderwijs. 

Nelson Mandela zei: “Education is the most powerful weapon you can use in the world.” Onderwijs heeft de kracht om de wereld te veranderen.

Ik blijf elke dag vol passie mijn ambt uitvoeren omdat ik versterkt en gevoed word door al die inspirerende mensen die ik dagelijks mag ontmoeten.

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Ik stel jullie Wouter voor:
Wouter is sinds kort algemeen directeur van SKOG, de Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent. Het gesprek gaat door in het internaat OLVP in Ledeberg. Wouter staat erop om een directeur te zijn tussen de mensen, met zijn beide voeten in de praktijk. Ter voorbereiding van het gesprek draaide hij een avond en nacht mee in het internaat om te voelen wat het is. Hij leerde er ook internen kennen die sinds kleuterleeftijd in het internaat verblijven. Hij nodigde hen uit voor het gesprek. Wouter praat met zijn leerlingen niet anders dan dat hij met een schepen of burgemeester zou doen. Ze zijn minstens even belangrijk voor hem, terecht als je het mij vraagt!

Wouter

Weet je, elke school en elk internaat heeft een ander verhaal, een eigen cultuur en een unieke sfeer. De internaatomgeving is de omgeving waar ik het minst vertrouwd mee was, dus besloot ik een avond-, nacht- en ochtendshift mee te draaien in één van onze internaten. Ik sta versteld van de werking! Ik geloof dat er bijzonder veel potentiële winst te rapen valt in de synergie tussen scholen en internaten. Een internaat kan dat schooltraject versterken. Het biedt niet enkel structuur, maar geeft de kinderen en jongeren ook een thuis en de kracht, het vertrouwen en de inspiratie om hun toekomst verder uit te bouwen. Één van de jongeren hier zei me dat hij zo geïnspireerd werd door wat hij hier zag, dat hij besloot om zelf ook opvoeder te worden. Dat ontroert mij.

In de scholen hoor ik soortgelijke prachtige verhalen: leerkrachten die écht het verschil maken in de levens van hun leerlingen. Dat motiveert mij om steeds te blijven kiezen voor onderwijs. Mijn interesse ligt vooral in het creëren van de voorwaarden zodat schoolteams de tijd en ruimte hebben om dat verschil te kunnen maken. In ruil mag ik vanop de eerste rij getuige zijn van de magie van een goede leerkracht of opvoeder, prachtig! Dat geeft me arbeidsvreugde.

Ik was een beetje jaloers

Hoe het allemaal begonnen is? Ik startte mijn carrière bij Syntra in de leertijdafdeling. Daarna werkte ik als pedagoog in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs in de Holstraat. In mijn pauzes zag ik de leerlingen en leerkrachten van HTISA, een technische school in dezelfde straat. Zij kwamen stoom afblazen. Ik voelde dat de job van de leerkrachteniet eenvoudig was. Tegelijkertijd was ik een beetje jaloers op wat die personeelsleden daar konden doen en wat zij konden betekenen in het leven van die kwetsbare groep jongeren. Ik besloot om de straat over te steken en coördinator te worden van het centrum deeltijds onderwijs De Rotonde. Drie jaar later werd ik directeur van Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius, waar het deeltijds beroeps secundair onderwijs deel van uitmaakt. Het waren uitdagende, maar prachtige jaren.

De krachten bundelen

Na enkele jaren ben ik daar gestopt als directeur om de fusie te begeleiden van zes Gentse schoolbesturen tot één scholengroep. Daarvan ben ik sinds 1 september algemeen directeur. Er zitten onwaarschijnlijk veel kansen in het bundelen van de krachten. In mijn rol vind ik het belangrijk samenwerking te stimuleren en ervoor te zorgen dat schoolteams zich kunnen focussen op hun pedagogisch-didactische taken.

Een schoolkeuze in Vlaanderen is nog te vaak een schoolpoortkeuze. Eens ingeschreven in een school kiezen leerlingen vaak tussen de op die school beschikbare studierichtingen. Om die reden maken we met SKOG op dit moment werk van een grote scholencampus waarbij leerlingen vanuit een oriënterende eerste graad kunnen doorstromen naar studierichtingen in uiteenlopende domeinen en finaliteiten. Zo willen we aan de slag gaan met ieders talent en ervoor zorgen dat elke leerling op de juiste plek terecht komt. De gedachte dat dit project de leertrajecten van heel wat leerlingen nog kwalitatiever zal kunnen maken, motiveert me enorm. Daar gaat het voor mij om: kansen creëren, voor leerling, leerkracht en opvoeder!

 

Lees alle inspirerende verhalen