12 feb 2014

Tijdelijke speelruimte op centrumpleinen

Filip Watteeuw ter vervanging van - Commissie Onderwijs, Opvoeding en Jeugd - stadhuis Gent - 12 februari 2014Elke Decruynaere

Om van Gent een kindvriendelijke stad te maken zal er meer speelruimte worden gecreëerd. Dit gaat over meer dan de inrichting van klassieke speelpleinen. Ook het realiseren van tijdelijke speelruimte en spelprikkels moet hiertoe bijdragen. Vooral in het centrum van de stad is er nood aan meer speelruimte. Daarom kreeg de jeugddienst de opdracht om te onderzoeken waar en wanneer deze zomer een tijdelijke speelplek gecreëerd kan worden op een plein in het centrum van de stad. Inwoners kunnen hierbij een rol spelen in het zoeken van een geschikte locatie. Schepen Filip Watteeuw, in vervanging van schepen van Jeugd Elke Decruynaere: "De stad krijgt veel bewonersvragen over speelruimte. Wat opvalt, is dat het niet zozeer gaat over de inrichting van grote speelpleinen, maar over kleinschalige ontmoetingsplekken en spelprikkels in de nabije buurt." Momenteel wordt daarom een kader uitgewerkt waarbij er sterker kan ingezet worden op co-creatie met de Gentenaar. Zo willen we met buurtbewoners aan de slag gaan om de bestaande openbare ruimte in de buurt kindvriendelijker te maken.