11 apr 2014

Turks spreken op speelplaats mag

  Het Laatste Nieuws - 11 april 2014Stadsscholen mogen niet straffen als kinderen moedertaal gebruiken

De thuistaal van een kind - of het nu Turks of Bulgaars is - mag voortaan op school gesproken worden. "Scholen horen niet meer in een kramp te schieten als ze een vreemd woord horen op de speelplaats of in de klas", zegt onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen).
 

In 2008 al begon de stad Gent met een proefproject rond thuistaal. Vier scholen stapten mee. Kinderen van Turkse afkomst kregen er af en toe les in hun moedertaal en mochten ook onderling hun thuistaal met elkaar spreken. De veronderstelling was dat die kinderen door hun moedertaal goed te leren spreken, ook meer aanleg voor het Nederlands zouden krijgen. Na de proefperiode bleken de resultaten niet spectaculair. Kinderen van vreemde origine bleken wel makkelijker open te bloeien wanneer ze in hun thuistaal met hun klasgenootjes konden praten. "De voertaal van ons onderwijs blijft natuurlijk Nederlands", zegt schepen Elke Decruynaere. "We willen echter dat alle stadsscholen openstaan voor de thuistaal van de kinderen. Kinderen bestraffen omdat ze in een andere taal praten op de speelplaats, kan niet meer. Kinderen moeten de mogelijkheid hebben om met elkaar in hun moedertaal te spreken. Als kinderen mekaar in de klas kunnen helpen door wat uitleg te geven in het Turks of Bulgaars, dan kan dat ook. Alle scholen zullen zelf moeten bekijken op welke manier dat uitgevoerd wordt en wat kan en wat niet. Turks beginnen praten om Nederlandstalige kinderen uit te sluiten, zal bijvoorbeeld niet kunnen."
 

Voor heel wat leerkrachten wordt dat een grote aanpassing. Alle scholen zullen een bundel krijgen met informatie hoe om te gaan met thuistaal op school. "We zullen die bundel ook aanbieden aan de andere onderwijskoepels. Zij staan vrij om dat te gebruiken. Van het gemeenschapsonderwijs kregen we wel al positieve reacties. Voorlopig is de richtlijn echter enkel van kracht in de zogenaamde lagere scholen, al doen ook de secundaire scholen er goed aan om een beleid uit te stippelen qua thuistaal", aldus Decruynaere.
 

"Lessen geven in het Turks doen we niet meer", zegt Decruynaere. "We konden niet verwachten dat onze leerkrachten alle talen die in hun klas worden gesproken machtig zijn." Gents dialectkenner Freek Neirynck ziet in elk geval ook mogelijkheden voor het Gents. "Het Gents is eigenlijk geen dialect, maar een eigen taal zoals het Fries. De tijd dat leerlingen op school straf kregen omdat ze dialect spraken is gelukkig achter de rug. Misschien geeft deze maatregel wel een extra boost aan kinderen om dialect te spreken. Ik ga regelmatig spreken in scholen en daar hoor ik toch dat er nog kinderen zijn die dialect spreken. Misschien kan deze maatregel ook daarop een goede invloed hebben. Ik merk trouwens dat veel Magrebijnen en Turken een Gentse tongval hebben."