04 okt 2016

Uitnodiging : Partnerdag 2016: skills voor morgen

Digitalisering, robotica en delokalisering. Dure woorden die verwijzen naar een dynamische transitie, een breuk met de vertrouwde manier van produceren, handel voeren en consumeren.  Maar welke transities staan er precies op til? Met welke implicaties voor de jobperspectieven en jobbehoud? Wat betekent dit voor diverse profielen werknemers, van lager- tot hooggeschoold? Welke skills zijn nodig om sterk te staan op de arbeidsmarkt? Wellicht STEM-skills, maar enkel die? Hoe kunnen bedrijven, onderwijs en opleidingsinstanties zich hierop voorbereiden? Hoe ziet de (leer)loopbaan van toekomstige en huidige werknemers er uit om duurzaam aan het werk te gaan?

Het partnerschap Gent, stad in werking nodigt je uit om samen na te denken over de evoluties op de productie- en arbeidsmarkt, over skillopbouw en over de nodige stimulansen voor duurzame tewerkstelling.

Klik hier om verder te gaan