26 apr 2013

Van eiland naar wij-land.

Inspiratiegids voor goede samenwerking tussen ouders en secundaire scholen

 

Rond het thema ouderbetrokkenheid bestond er voor het secundair onderwijs nog niet veel materiaal. wil deze leemte invullen. De inspiratiegids 'Van eiland naar wij-land'

 

De brochure werd op vraag van de Integratiedienst samengesteld door het Steunpunt Diversiteit en Leren van de Universiteit Gent. Bij het Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid werden de nodige middelen gevonden.

De aanleiding voor de inspiratiegids lag in het toenemend aantal vragen van secundaire scholen aan de Integratiedienst.

De samenleving met haar toegenomen diversiteit waait steeds harder door de schoolpoorten heen. Nieuwe evoluties dagen de scholen uit om de wat vergeelde recepten uit het 'ouder-kookboek' te scheuren en de ingrediënten te herschikken. Het klassieke eenrichtingsverkeer (vanuit school naar ouders) werkt niet meer. Nieuwe migratiestromen, anderstalige nieuwkomers, IEM-burgers (intra-Europese migranten), mensen in illegaliteit, enz., andere en gevarieerde samenlevings- en gezinsvormen, andere waarden- en normenpatronen stellen de scholen voor nieuwe uitdagingen en zorgen soms voor spanningen en conflicten. Tegelijk zijn deze nieuwe trends een goede aanleiding om het referentiekader van de school te herijken. Dat de Integratiedienst hier zijn schouders onder zette, wil niet zeggen dat de 'migranten-', 'allochtone', 'IEM-' of Roma-ouders de insteek vormen.

Samenwerking met álle ouders kent drempels en mogelijkheden, vraagt inlevingsvermogen en alertheid, doet vooral nadenken over het eigen functioneren van de school.

 

Meer informatie

De inspiratiegids kan je downloaden via de website van Steunpunt Diversiteit en Leren