25 jun 2015

Verdeling van de 3,3 miljoen euro aan capaciteitsmiddelen voor het Gentse basisonderwijs

De verdeling zal vanaf september 2017 en ten laatste in september 2018 tot 326 extra plaatsen leiden Recentelijk besliste de Vlaamse overheid om in 2015 3,3 miljoen euro vrij te maken voor de uitbreiding van de capaciteit in het Gentse basisonderwijs. De leden van de Lokale Taskforce Capaciteit Basisonderwijs hebben in consensus besloten om de toegekende middelen als volgt te verdelen: Gaspard De Coligny (90.286 euro), Sint-Bernadette (1.215.000 euro), Vrije Kleuterschool Sint-Lieven Kolegem (947.725,58 euro), Hippo's Hof (513.000 euro), Sint-Pietersinstituut (350.000 euro) en de opstart van een nieuwbouw voor BSGO Voskenslaan (183.988,42 euro).Er wordt prioriteit gegeven aan de wijken waar momenteel de druk het hoogst is, of waar er een nieuwe stadsontwikkeling gepland staat, of aan een wijk die goed bereikbaar is en daarmee naburige wijken uit de nood helpt.

Op dit moment zijn er wel nog drie grote projecten die geen of slechts gedeeltelijke subsidies ontvangen: Oude Dokken, De Voskenslaan en De Vogelzang. Als deze projecten ook gerealiseerd kunnen worden, komen er nog eens 246 plaatsen voor kleuters en 384 plaatsen in het lager onderwijs bij. 'Voor de tijdige realisatie van deze drie grote projecten, kijken we naar de Vlaamse Regering', stelt schepen Decruynaere, 'een andere werkwijze dringt zich echt op. Willen we dat de nieuwe school op de Oude Dokken klaar is tegen 2018, dan moeten we nu en niet pas in 2016 of 2017 weten of we het project aanbestedingsklaar kunnen maken.'

 

Lees hier het volledig persbericht