22 sep 2017

Verzoekschrift voor kinderen en jongeren

We nemen onze ambitie om Gent kindvriendelijker te maken serieus! Nog dit jaar kunnen kinderen van 10 tot 17 jaar met steun van de Kindersecretaris hun zegje doen op de gemeenteraad, het college of andere organen. Er zijn nu al heel wat inspraakmogelijkheden voor hen, maar hiermee gaan we nog een stap verder! 

Lees hier het persbericht