19 apr 2016

Viering 25 jaar Tweedekansonderwijs

Het Stedelijk Centrum Voor Volwassenenonderwijs CVO Gent vierde deze week 25 jaar Tweedekansonderwijs. Dit schooljaar grijpen er 1.652 volwassenen hun tweede kans om het diploma secundair onderwijs te behalen, om verder te studeren of hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Schepen van Onderwijs

Elke Decruynaere ging graag in op de uitnodiging voor het panelgesprek  'Tweedekansonderwijs: uitdagingen voor de toekomst'.

Dit onderwijs is belangrijk voor al deze volwassenen en in het bijzonder voor jongeren die zonder diploma de school verlieten. 2/3de van hen wil één jaar -en een koude douche op de arbeidsmarkt- later terug naar de schoolbanken.

En ze vinden hun weg: 64% van de cursisten zijn tussen 18 en 25 jaar.

Maar ondanks de grote gelijkenissen in doelgroep met het secundair onderwijs én de nood aan goede begeleiding en zorg, hinkt de omkadering voor het Tweedekansonderwijs achterop.

Elke Decruynaere: "In het nieuwe Decreet Volwassenenonderwijs, dat de komende tijd wordt uitgewerkt, mag de financiering voor extra ondersteuning bij de leertrajecten en het uitbouwen van werkplekleren niet ontbreken."

Voor meer info verwijzen we u naar http://www.tweedekansonderwijs.be/