30 apr 2014

Vijfentachtig nieuwe kinderopvangplaatsen in Gent

Het Nieuwsblad - 01 mei 2014 Dankzij de uitbreidingsrondes van Kind & Gezin telt Gent dit jaar 85 bijkomende opvangplaatsen. Bovendien stijgt het aantal opvangplaatsen met inkomensgerelateerde ouderbijdragen in de privé met 180, meldt de Gentse schepen Elke Decruynaere (Groen), bevoegd voor Onderwijs, Opvoeding en Jeugd.De 85 bijkomende opvangplaatsen, voorzien in Wondelgem, Stationsbuurt, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Sint-Denijs-Westrem en Ledeberg, zijn meer dan verwacht en allemaal inkomensgerelateerd. De Gentse schepen Elke Decruynaere is tevreden, maar wijst erop dat er nog werk aan de winkel is.

'Hiermee halen we de doelstelling van Kind & Gezin niet om voor 63 pct van de kinderen tussen 0 en 2 jaar een opvangplaats te voorzien', zegt ze. De verhouding van het aantal beschikbare opvangplaatsen tegenover het aantal gevraagde opvangplaatsen, de zogenaamde 'dekkingsgraad', bedroeg in 2013 in Gent 57 pct. 'In vergelijking met andere steden ligt het aanbod kinderopvang hoog dankzij de inspanningen van zowel het stadsbestuur als van privé-initiatieven', verduidelijkt Decruynaere. 'Maar jonge gezinnen ervaren nog steeds een tekort, want volgens de norm van Kind & Gezin moeten er nog 254 plaatsen bijkomen.'

Ook om voor 50 pct van de kinderen een inkomensgerelateerde opvangplaats te voorzien, zijn er nog heel wat inspanningen nodig. Sinds begin dit jaar kwamen er 180 inkomensgerelateerde plaatsen bij, maar er zouden nog 445 plaatsen met een inkomensgerelateerde ouderbijdrage nodig zijn om aan de Vlaamse doelstelling tegen 2020 te voldoen.

In Gent kreeg Kinderdagverblijf De Biotoop een toekenning voor 94 inkomensgerelateerde plaatsen voor zijn drie locaties. Daarnaast konden ook Partena, het Elfenbankje, het Bengelhof, Witje Wiebel en De Vlinders rekenen op de subsidiëring vanuit Vlaanderen.

BIJLAGEN:
rapport%20dekkingsgraad%202014%20DEF_0.pdf