18 mei 2014

Voor elk kind een plaats op school

“Goede scholen hebben een goede stad nodig. En een goede stad heeft goede scholen nodig. Daarom zorg ik voor een stevige uitbreiding van het aantal plaatsen in de Gentse scholen,”  Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs.

Deze strijd leverde tot nu toe al 13 miljoen euro extra Vlaamse middelen op voor de broodnodige capaciteitsuitbreidingen in de Gentse basisscholen. Samen met een forse investering door de stad zelf worden 20% bijkomende plaatsen gecreëerd in het stedelijke net. Om voor elk kind een plaats in een school te voorzien, worden over de verschillende onderwijsnetten heen niet minder dan 3.000 bijkomende plaatsen gecreëerd in Gent.

De Gentse kinderarmoede wordt bovendien stevig aangepakt door een netoverschrijdend armoedebeleid voor scholen uit te bouwen, samen met het OCMW. Naast extra financiële ondersteuning, worden scholen aangemoedigd om te leren van elkaar hoe de gevolgen van de armoedeproblematiek binnen de schoolmuren concreet kunnen worden aangepakt. Geen lege brooddozen, maar volle leerkansen, dus.

We maken ook werk van duurzame en gezonde consumptie op school. Water, fruit en soep werden het alternatief voor schoolmelk en tonijn werd geschrapt uit het menu.