03 feb 2017

Voor het eerst meer plaatsen dan kinderen in Gentse basisonderwijs

3020 kinderen geboren in 2015 kregen de afgelopen weken een aanmeldingsbrochure voor het onderwijs toegestuurd. Zij starten volgend jaar voor het eerst op school. Voor de 3020 instappers zijn er 3086 plaatsen. Het is de eerste keer sinds de verplichte capaciteitsbepaling dat het aantal plaatsen hoger ligt dan het aantal kinderen. Investeringen in capaciteitsuitbreidingen worden zichtbaar. Schepen van Onderwijs

Elke Decruynaere reageert voorzichtig positief.
 

Een deel van de 3020 kinderen (broers/zussen van schoolgaande kinderen en kinderen van onderwijspersoneel) werd al ingeschreven tijdens de voorrangsperiode in oktober. Het andere deel volgt nu en kan tot en met 17 februari aangemeld worden. Ook ouders die een andere school willen voor hun kind kunnen zich online melden.

 

Het Gentse basisonderwijs kende bij de start van de aanmeldingen in totaal 31.583 plaatsen, dat zijn er 492 meer dan vorig schooljaar. En voor het eerst zijn er dus meer plaatsen dan kinderen. "De investeringen in capaciteitsuitbreiding worden zichtbaar. Die zijn blijvend nodig want op wijkniveau kunnen er nog problemen zijn en het aantal geboortes blijft hoog." geeft Elke Decruynaere mee.

 

Geen wachtrijen aan de schoolpoort

 

Gent werkt al 9 jaar met een aanmeldingssysteem dat vraag en aanbod op elkaar afstemt. Het systeem zorgt ervoor dat er geen fysieke wachtrijen zijn en dat de vrije plaatsen objectief en transparant verdeeld worden.

De verdeling gebeurt op basis van de voorkeur van de ouders. Is de vraag voor een bepaalde school groter dan het aanbod, dan wordt ook gekeken naar de afstand tot thuis of de werkplek van de ouders. Zo kunnen veel Gentse kinderen te voet of met de fiets naar school. Daarnaast draagt het bij tot een sociale mix, waarbij de scholen een afspiegeling zijn van hun buurt.
 

Vorig jaar had 83% van de kinderen een plaats in de school van eerste keuze

 

Het is belangrijk dat ouders bij de aanmelding meer dan één school aanduiden. Dan stijgt hun kans op een school van hun voorkeur. Zo kreeg 68% van de aangemelde instappertjes vorig schooljaar een plaats in de school van eerste voorkeur. Met de broers of zussen van een oudere leerling erbij geteld, kwam 83% in de school terecht die hij wou. De verwachting is dat dit voor de volgende schooljaren terug zal toenemen door de lopende capaciteitsuitbreidingen.