15 apr 2015

Voortaan vroeger duidelijkheid over plaats in stedelijke kinderopvang.

Bram Van Braeckevelt - Commissie Onderwijs, Personeel en FM - 15 april 2015 ? Tussenkomst bij Inschrijvingsbeleid Tinkelbel, wijzigingen aan toewijzingsprocedure geldend in de voorzieningen voor kinderen van 0 tot 3 jaar van de Dienst Kinderopvang Sedert jaren is de vraag naar kinderopvang in Gent groter dan het aanbod. Toekomstige ouders in blijde verwachting gaan dan ook vaak al erg vroeg op zoek naar geschikte kinderopvang. Ouders die hun kindje willen inschrijven bij de stedelijke kinderopvang (goed voor een kwart van het aanbod) kunnen zich via een centraal contactpunt, Tinkelbel, aanmelden.Om ervoor te zorgen dat de populatie in de kinderdagverblijven een weerspiegeling is van de bevolking van Gent, kregen ouders pas zes maanden voor de start van de opvang uitsluitsel over hun vraag. Schepen van Kinderopvang

Elke Decruynaere (Groen) wil nu een groot deel van de aanvragen, 70%, drie maanden vroeger beantwoorden om jonge ouders vroeger duidelijkheid omtrent hun plaats te geven. De opportuniteit voor late aanvragen wordt omwille van de sociale functie behouden voor de resterende 30%. Groen gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt is tevreden met deze wijziging. Op 3 maanden zwangerschap weten of er een plaatsje is in een stedelijk initiatief, is redelijk en ook de termijn die de andere kinderopvang-aanbieders toepassen. Tegelijk, stelde Bram, is het erg positief dat de sociale mix in de opvang behouden blijft.
 

Klik hier voor meer informatie.