08 mrt 2013

Voortrekkersproject Thuistaal verder uitbouwen

Gent is een stad met een grote en groeiende diversiteit. Er leven en werken mensen uit 160 verschillende landen.Het is dan ook belangrijk meertaligheid in de kinderopvang en in het onderwijs als troef te erkennen en te benutten. Van september 2008 tot juni 2012 liep in Gent het Thuistaalproject.

Op 6 maart 2013 werden in het Pand de resultaten ervan voorgesteld op een slotconferentie in aanwezigheid van schepen van Onderwijs Elke Decruynaere.

De thuistaal van kinderen is een heel belangrijk deel van hun persoonlijkheid. Door de thuistaal een plaats te geven op school, voelen kinderen zich goed. En wie zich goed voelt, kan beter leren. Leerkrachten en kinderbegeleiders leren hun leerlingen via de thuistaal op een andere, positieve manier kennen. Ook de ouders hebben daar baat bij. Zij voelen zich meer betrokken, communiceren vlotter met de school en nemen vlugger verantwoordelijkheid op binnen de school.

Het is de bedoeling dat meertaligheid en de thuistaal een expliciete plaats zullen krijgen op school. Elke is fier op de Gentse durf om het thuistaalproject op te starten en te financieren. Ze wil de voortrekkersrol van Gent in Vlaanderen verder uitbouwen.