06 jan 2015

Vragen bij aanpak ongekwalificeerde uitstroom

Elke Decruynaere - opiniestuk Kif Kif - 6 januari 2015 Afgelopen dinsdag kopte De Morgen: 'Van de bijna 9000 jongeren die de school verlaten zonder enig diploma heeft één op de drie zelfs geen getuigschrift basisonderwijs'. Alweer haalt de ongekwalificeerde uitstroom de voorpagina van een krant. Via de website van middenveldorganisatie Kif Kif vzw reageerde schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd op de berichtgeving. Ze stelt zich vragen bij het schrappen van de wachtuitkering voor wie niet over een diploma beschikt en pleit voor een andere aanpak. Gent startte met Word Wijs, laagdrempelige aanklampende leerloopbaanbegeleiding voor jongvolwassenen die een tweede kans willen grijpen.

Elke Decruynaere Elke Decruynaere: "De eerste bevindingen zijn voorzichtig positief en we beslisten om verder te gaan op deze weg. In het Vlaams actieplan ongekwalificeerde uitstroom hoop ik ook over de versterking van het basisonderwijs, de hervorming secundair, het tweedekansonderwijs en over schoolloopbaanbegeleiding voor volwassenen hoofdstukken terug te vinden. We moeten in de eerste plaats ongekwalificeerde uitstroom voorkomen maar de jongeren die een tweede kans willen grijpen ook de hand reiken."