21 dec 2019

Vzw Jong viert feestje voor vijftiende verjaardag en droomt van Open Huizen voor de jeugd in alle Gentse buurten

Het Laatste Nieuws - 21 december 2019 - Didier Verbaere 

In de Gentse Vooruit werd zaterdag een stevig vijftiende verjaardagsfeestje gehouden voor jong en oud met heel veel kinderanimatie door de vzw Jong. De overkoepelende jeugdwerking van de stad Gent werd op 1 januari 2005 officieel opgericht. “We dromen dat we onszelf ooit overbodig maken maar dat is een illusie. Wel hopen we op de oprichting van ‘Open Huizen’ in alle buurten van de stad waar kinderen en jongeren met hun problemen terechtkunnen”, zegt algemeen coördinator Kadir Vardan. Hij werkt sinds 2002 in de Gentse jeugdwerking.

Gent telde tot voor vijftien jaar onnoemelijk veel verenigingen en vzw’s die allen werkten rond hetzelfde thema: de jongeren en de jeugd van de stad een stem en een nuttige tijdsbesteding geven. Een kluwen van organisaties, personeel, statuten en administratieve rompslomp waar een kat haar jongen niet in terugvond. Onder impuls van de toenmalige schepen Martine De Regge werd op 1 januari 2005 de vzw Jong opgericht en alle actoren onder éénzelfde koepel verzameld.

Jeugdwerk in stad Gent

“De laatste vijftien jaar is er veel veranderd. We zijn uiteraard geprofessionaliseerd en beter gestructureerd. Maar we focussen ons nog steeds op kinderen en jongeren die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden. We spelen als jeugd en welzijnsorganisatie in op de noden en behoeften van die gasten en stimuleren hen om zoveel mogelijk verantwoordelijkheid op te nemen. Vandaag is er ook veel meer aandacht voor het welzijn van de jongeren. De noden in ontwikkeling, kansarmoede en onderwijs zijn gigantisch. Daarnaast kwam de extra aandacht voor het psychische welzijn van onze jongeren. Kortom, onze droom om onszelf onnodig te maken is een illusie”, zegt algemeen coördinator Kadir Vardar (41). Hij was ooit actief in de tiener- en jongerenwerking van de stad in de Brugse Poort en werkt al vijftien jaar voor de vzw Jong.

4.000 jongeren per jaar

Vandaag telt de organisatie bijna honderd personeelsleden, vierhonderd vrijwilligers en vijfenzeventig stagiairs op jaarbasis. Jaarlijks bereikt de jeugdwerking, de kampen, de workshops, de sport en vrijetijdsbestedingen van de vzw Jong zo’n 4.000 jongeren en meer dan honderd nationaliteiten in de stad. “We werken vooral in de negentiende-eeuwse gordel van de stad en proberen een brug te slaan tussen de jeugd en de beschikbare diensten en hulpverlening waar nodig. De jeugd is misschien wel mondiger geworden, maar soms klinkt hun stem daar niet luid genoeg. In onze toekomstplannen dromen we van ‘Open Huizen’ voor de jeugd waar alle dienstverlenende instanties onderdak hebben. Pas dan zal ons werk erop zitten. Na vijftien jaar hebben we al heel wat bereikt maar we gaan door”.

Lees het volledig artikel op de website van Het Laatste Nieuws. 

Ga naar de website van vzw Jong