We gaan met één stem spreken

De Gentenaar - 12 januari 2013  Menselijk is er iets gegroeid, vertrouwen binnen een politiek project is belangrijk.

 

 

Het Gentse stadsbestuur is uit de startblokken geschoten en wil van Gent niet alleen de meest kindvriendelijke stad, maar ook een sociaal-ecologische stad maken.

 

Voor de verkiezingen leek het water tussen roodgroen en Open VLD heel diep. Vandaag zitten ze samen rond de tafel. Een eerste gesprek met burgemeester Daniël Termont, eerste schepen Mathias De Clercq (Open VLD) en Elke Decruynaere (Groen), schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd.

 

Mijnheer Termont, u heeft een overweldigende score behaald. Hoe anders is de situatie nu. Hoe gaat u uw rol als burgemeester invullen?

 

Daniël Termont: Ik ga de komende zes jaar blijven aanwezig zijn tussen de Gentenaars. Dat zal misschien wat anders zijn, nu de collega's van Groen erbij gekomen zijn, maar ik ken de gevoeligheden van beide groepen. Ik maak me er geen zorgen over. We zijn goed gestart.

 

Voor de verkiezingen zei u dat u water en vuur zou moeten verzoenen?

 

Termont: In de hitte van een verkiezingsdebat worden dingen soms scherper gezegd dan anders. Vanzelfsprekend zijn er verschillen, al waren we het vrij vlug eens over de meest fundamentele zaken, zoals mobiliteit. Mijn doel was niet Paars verloochenen, maar een duidelijke keuze maken voor een vernieuwd en duurzaam beleid.

 

Groen en VLD stonden tijdens de campagne tegenover elkaar. Hoe verloopt dat dan?

 

Mathias De Clercq: Er waren meningsverschillen, maar we gaan samen voor de meest sociale, ecologische, ondernemende stad van Vlaanderen en dat bindt ons. Ook menselijk is er iets gegroeid. Vertrouwen binnen een politiek project is zeer belangrijk. Termont: Zelfs als we het inhoudelijk niet eens zijn, behouden we respect voor elkaar. Maar we zullen jullie verwittigen als er ruzie is(lacht).

 

De verhouding tussen Termont en De Clercq leek soms wat op een vader-zoonrelatie. Hoe gaat dat nu met Elke Decruynaere erbij?

 

Termont: Ik krijg er nog een dochter bij (lacht).

 

Elke Decruynaere: Mathias en ik zijn even oud en zijn zes jaar geleden samen begonnen als de jongste gemeenteraadsleden. Ik heb mijn thesis geschreven over de links-liberalen in Gent, dus ik weet wel waar Mathias vandaan komt. De samenwerking in het kartel met SP.A is al een tijd aan de gang. Het was voor Groen zeer belangrijk dat de Gentse Open VLD open stond voor vernieuwing. We delen het positieve. Er is de laatste decennia onder Paars zeer veel goeds gebeurd in Gent. De stad staat op een keerpunt en begint aan een nieuw verhaal, dat niet vlugvlug op een vodje papier is geschreven maar grondig is besproken.

 

SP.A en Open VLD hebben veel bestuurservaring, Groen niet?

 

Termont: De pers schrijft graag dat het om Paarsgroen gaat. Maar Paars is gestopt. Drie volwaardige partijen hebben een bestuursakkoord gemaakt. Gent had na 24 jaar van eenzelfde beleid behoefte aan vernieuwing. En dat betekende niet dat we het bestuur over moesten laten aan de Brackes van deze wereld en de N-VA. Deze stad is zo progressief dat we met de komst van de groenen die nieuwe sprong kunnen wagen.

 

De kritiek luidt dat het bestuursakkoord uitgesproken links is. Groen noemde het akkoord ook het groenste van Vlaanderen. Hoe reageert u daarop?

 

De Clercq: Het is geen links project, maar een Gents project met drie volwaardige partners die voor een mooi progressief verhaal gaan. Termont: Wij zijn vertrokken van ons programma, dat de kiezers met 26 van de 51 zetels hebben beloond. Wij noemen dat een sociaal, ecologisch, kindvriendelijk en duurzaam programma met Open VLD-klemtonen. Dingen die Open VLD pijn zouden doen en voor ons niet cruciaal leken, hebben we eruit gelaten. Groen mag fier zijn op het meest groene programma, maar wij zijn dat ook. De Clercq: We staan voor enorme uitdagingen. Maar het draagvlak is heel breed. We gaan ze samen aan. En niet in een verdeelde stad zoals elders. Decruynaere: Vanaf dag één is er door sommige media geprobeerd om in Gent een soort situatie te creëren zoals in Antwerpen. We hebben afgesproken om in vertrouwen te werken. Termont: Met 35 zetels op 51 is het draagvlak zeer groot. Zulke grote meerderheid is bijzonder lang geleden in de geschiedenis van Gent. Decruynaere: We willen bakens verzetten op bepaalde gebieden, zoals mobiliteit. De omslag zal niet in één-twee-drie gebeuren, maar geleidelijk. Met zulk breed draagvlak worden de veranderingen over zes jaar niet afgestraft en weer teruggeschroefd.

 

U komt nu goed overeen, maar iedere partij moet toch wel haar eigenheid behouden. Groen doet dat met het kiezen van een dienstwagen voor drie schepenen?

 

Termont: De dienstwagens, dat is een van de eerste punten die ons zou kunnen scheiden. Groen zei dat ze het met één wagen wilden doen. De rest zag daar geen graten in. We zullen die twee wagens opzij houden. Want geloof mij, als je op een avond in Oostakker, in Mariakerke en in Zwijnaarde moet zijn, lukt dat niet met de fiets. Decruynaere: We willen daar geen show van maken of dat opleggen aan de anderen. Ieder zijn manier, we zien wel hoe het werkt. We hopen dat we een voorbeeld kunnen zijn. De Clercq: Politiek is ook compromissen maken. De kunst van de politiek is om achter een gezamenlijk project te gaan staan. Vanzelfsprekend zal het weleens botsen. Ik zou me pas ongerust maken mochten we niet eens stevig met elkaar discussiëren of botsen. Maar dat blijft binnenskamers. Termont: Als we maar met één stem spreken. Wij drie gaan elke maand samenzitten. Op die manier worden de moeilijkste dingen bespreekbaar.

 

Mevrouw Decruynaere, bent u bereid om uw achterban in de ogen te kijken als iets niet lukt, als u compromissen moet sluiten?

 

Decruynaere: Het zijn voor Groen enkele bewogen jaren geweest, ook voor onze achterban, die na 30 jaar oppositie mee wil besturen. We zijn geen kiezers verloren aan het kartel. Onze achterban weet zeer goed dat het bestuursakkoord de basis is en dat het een verhaal van drie partijen samen is.

 

Het ambitieuze bestuursakkoord is onbetaalbaar, klinkt het. Het is bekend dat er deze legislatuur minder geld zal zijn?

 

Termont: We kunnen niet alles in zes jaar realiseren. De horizon met de nieuwe ploeg ligt op 2030. Binnen het beschikbare budget moeten we zien wat we de komende zes jaar al kunnen doen. Met veel creativiteit kun je verschrikkelijk veel doen.

 

Wat wilt u over zes jaar zeker gerealiseerd zien?

 

Termont: De omslag maken in het denken over mobiliteit en een Europese prijs winnen met onze kindvriendelijkheid. De Clercq: Gent ontsnapt niet aan de Europese crisis, maar we willen het kader creëren voor een aantal duizenden jobs. Decruynaere: In plaats van een schepen van Vlaamse Zaken, zoals in diverse steden, hebben wij een schepen van Mondiale Zaken. We kijken verder dan Gent en willen onze verantwoordelijkheid nemen voor zaken die impact hebben op globale problemen.

 

En wat dan met de stadsvlucht van jonge gezinnen. Hoe wil u die stoppen?

 

Decruynaere: Mijn ambitie is om elk kind een plek te geven in een school en in de kinderopvang in zijn buurt, al zijn we sterk afhankelijk van de Vlaamse overheid. Nadat dat is gebeurd kunnen we spreken over emancipatie en gelijke kansen. Als we allemaxicosi's uit het verkeer kunnen halen, zou dat al een serieus verschil maken(lacht).

 

Er gaan al stemmen op over een ' anti-autobeleid '. Blijft de stad wel toegankelijk?

 

Decruynaere: We gaan geen anti-autobeleid voeren, maar een beleid dat Gent terug mobiel maakt. Het is tijd voor een omslag en een duidelijke keuze. De Clercq: Maar dat moet stap voor stap gebeuren en op een verstandige manier.Ja aan het openbaar vervoer en de fiets, maar niet zomaar de auto aan de kapstok hangen.

 

Heeft u wel iets te zeggen aan De Lijn?

 

Termont: We gaan praten met de top van De Lijn om een plaatsje in het directiecomité te krijgen en om mee zeggenschap te hebben in de organisatie. Decruynaere: We willen zelf met geld naar De Lijn stappen. Ik hoop dat hun oren daardoor een beetje gaan wapperen. Termont: Wij willen voor Gent een soort Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel oprichten, zoals in Antwerpen. Via alternatieve wegen willen we ook aan centen geraken om ons programma inzake openbaar vervoer te verwezenlijken en noodzakelijke werken te doen zoals het afbreken van het Zuid-viaduct en het bouwen van park-and-rides.

 

Zullen we tegen 2018 iets concreet zien van die afbraak?

 

Termont: De bevoegde Vlaamse minister Crevits staat niet negatief tegenover het plan. Ze is bereid erover te praten. Daardoor moeten we al geen tijd verliezen tot er in 2014 een nieuwe minister komt. We beginnen met de haalbaarheidsstudie.

 

Armoede terugdringen is prioriteit nummer één van dit bestuur. Vorige legislatuur is die strijd verloren. Zal dat nu beter gaan?

 

Termont: We hebben helaas te weinig middelen en instrumenten. Maar dat is geen reden om de armen te laten zakken. Armoedebestrijding blijft een absolute prioriteit.

 

Mijnheer De Clercq, denkt u dat de haven stand zal houden? Vreest u voor een Ford-scenario voor Volvo?

 

De Clercq: De haven en de Gentse economie houden behoorlijk stand. Voor Volvo Trucks is er bijvoorbeeld in gronden voorzien om uit te breiden. De grotere zeesluis in Terneuzen biedt perspectief voor de havenbedrijven. We leggen ook al de kiemen voor de toekomstige economische ontwikkeling en duizenden nieuwe KMO-jobs met bedrijventerreinen aan de Wiedauwkaai en het Eilandje in Zwijnaarde. De groene ambities, ook voor de haven, zijn geen exclusief groen verhaal. Ze komen ook van onderuit, van bij de bedrijfsleiders.

 

Mijnheer Termont, wilt u nog altijd de studenten verbannen naar de rand van de stad?

 

Termont: Neen, maar wij moeten ze verspreiden over de stad. Van Sint-Amandsberg, Mariakerke of Gentbrugge kunnen ze gemakkelijk met hun fiets naar de universiteit. Als we alle studenten blijven samenproppen rond de Overpoort, dan staan we voor ongelooflijke moeilijkheden.

Decruynaere: Veel studenten willen tussen de mensen wonen. Maar ze moeten wel respect hebben voor de buren die overdag werken. De Clercq: Gent zou Gent niet zijn zonder de universiteit. Maar wederzijds respect is belangrijk.

 

 © 2013 Corelio - De Gentenaar - Karel Van Keymeulen en Bert Staes