11 sep 2020

Weg met de naoorlogse schooluren

Corona legt een oud knelpunt bloot. De schooluren dateren nog van na de oorlog, toen het leven van ouders en kinderen een ander ritme kende. De corona-omstandigheden zijn een aanleiding om de schooluren te herdenken. Verleg de schooluren voor oudere leerlingen. Zorg voor een breder aanbod op school. En laat de bredere samenleving daaraan bijdragen.

 

Corona legt een oud knelpunt opnieuw bloot. De schooluren dateren nog van na de oorlog, toen het leven van ouders en kinderen een ander ritme kende. Ondertussen is de samenstelling van onze maatschappij veranderd, zowel qua werk- als gezinsorganisatie. En nu de scholen weer open zijn en afstand houden belangrijk is, zitten onze tieners opeengepakt in het openbaar vervoer omdat de huidige capaciteit daarvan niet afgestemd is op de corona-voorschriften.

Het is een ideaal moment om de schooluren te durven herdenken, op maat van de verschillende onderwijsniveaus. In de basisscholen is het sluitingsuur problematisch, in het secundair vooral het aanvangsuur. Een meer moderne houding rond schooluren kan jongeren, ouders en leerkrachten op vele manieren ten goede komen. Vele betrokkenen hebben daar ideeën over. Kunnen we die samen verzamelen en evalueren? Ik leg alvast graag de volgende voorstellen op tafel:  

Bredere vorming

In het lager onderwijs zou een bredere schooldag een oplossing zijn voor heel wat werkende ouders. En tegelijk een kans om veel kinderen de brede ontwikkeling (bvb sport, muziek of crea op school) te bieden die ze nu missen omdat ze niet zoals hun klasgenootjes rondgereden worden van het ballet naar de muziekklas en sportclub. Als we op schooldagen tussen 8 en 18u een breed aanbod organiseren op school, slaan we vele vliegen in één klap.

Het thema kan ook een plek krijgen in de onderhandelingen over het lerarenpact en het evolueren naar een schoolopdracht. En het daagt andere sectoren uit om bij te dragen aan de grote opdracht waar scholen voor staan. Het maakt van de school nog meer een open huis, een brede school waar ook externen welkom zijn, voor “inhouse” buitenschoolse activiteiten of zelfs activiteiten tijdens de schooluren. Vlaanderen biedt mogelijkheden en financiering opdat externe docenten of experts gedurende een aantal uren per week de leerlingen komen introduceren in een breed gamma van thema’s. Op die manier kunnen scholen ook ontzorgd worden, zoals rond het bereiken van de leerdoelen.

Code oranje

Als straks het onderwijs “oranje” zou kleuren, komen basisscholen bovendien opnieuw in de problemen met de buitenschoolse opvang. Want dan moeten kinderen in hun ‘klasbubbel’ opgevangen worden en komt de buitenschoolse opvang onder zware druk. Eerder dit jaar gaven de koepels al aan deze opvang niet als hun kerntaak te beschouwen.

Bijkomend argument om dit ook voor het secundair onderwijs te herbekijken: overvolle bussen en trams waar social distance niet lukt, bezorgen De Lijn en virologen kopzorgen. Het lijkt een uitgelezen kans om in te gaan op het terugkerende verzoek van leerlingen om secundaire scholen iets later te laten starten. Wetenschappelijk onderzoek toonde eerder dat dit de leerresultaten van jongeren ten goede zou komen.

Het herbekijken van de schooldag geeft ook kansen voor leraren. Er komt meer tijd vrij voor overleg en opleiding, wat de onderwijskwaliteit ten goede kan komen.

Waar wachten we op? #DeGoedeKantOp