22 feb 2017

Welzijn op school: nieuwe stap in de strijd tegen Gentse kinderarmoede

Het project 'Welzijn op school/Kinderen Eerst' ondersteunt Gentse scholen bij het beantwoorden van welzijnsvragen van ouders. Na een geslaagd pilootproject in basisschool De Toverberg beslisten de Stad Gent en OCMW Gent om ook in andere scholen een proefproject op te zetten. 'Kinderen Eerst' is een nieuwe stap in de bestrijding van kinderarmoede in Gent. Tot nog toe werden dit schooljaar op die manier 57 gezinnen op weg geholpen.

 

Pilootproject ‘Welzijn op school’

Leerkrachten en brugfiguren krijgen als vertrouwenspersoon meer en meer vragen rond welzijn. Waar moet ik kinderbijslag aanvragen? Hoe maak ik een afspraak bij de dokter? Kan iemand mij helpen bij het vinden van een huurwoning? Het beantwoorden van die vragen vergt specifieke kennis en ook tijd. Dat weegt op de kerntaken van leerkrachten en brugfiguren.

'Ouders stellen groot vertrouwen in onze scholen en vragen ondersteuning voor het invullen van de schooltoelage of een sollicitatie aan leerkrachten, directies en brugfiguren. De schoolteams kunnen ouders nu op school doorverwijzen en krijgen meer ruimte om te focussen op hun kerntaak: de talenten bij de kinderen en jongeren ontdekken en het beste in hen naar boven brengen.' 

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

In basisschool De Toverberg zette het Huis van het Kind Gent daarom een proefproject op: 'Welzijn op school'. Een OCMW-medewerker is er tweemaal per week aanwezig om de vragen van ouders te beantwoorden. Door aanwezig te zijn in de school, is het makkelijker voor ouders om aan te kloppen en hulp te vragen. De OCMW-medewerker beantwoordt de vragen, gaat op zoek naar de rechten waar de gezinnen aanspraak op maken en leidt toe naar de bevoegde welzijnsdiensten.

‘Huis van het Kind Gent is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties uit de preventieve gezinsondersteuning en gezondheidszorg. De doelstelling ervan is het aanbod van de verschillende partners beter op elkaar af te stemmen, waar nodig nieuw aanbod te ontwikkelen en een efficiëntere dienstverlening te organiseren. Het project ‘Welzijn op School’ is een mooie illustratie van hoe we met vernieuwende initiatieven samen concrete vraagstukken oplossen.’ Resul Tapmaz, schepen van Welzijn en Gelijke Kansen


Kinderen Eerst

Het pilootproject ‘Welzijn op school’ werd uitgebreid vanuit het project ‘Kinderen Eerst’ van OCMW Gent .

‘Kinderen Eerst is een onderdeel van het armoedebeleidsplan van Gent. Deze legislatuur zet Gent immers sterk in op de bestrijding van armoede, met speciale aandacht voor kinderarmoede. En armoede bestrijd je best over de muurtjes van verschillende diensten heen. Daarom zetten we in op afstemming tussen alle organisaties die werken met kinderen, hun ouders en hun gezin. Denk daarbij aan onderwijs, hulpverlening en vrije tijd.’ Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Armoedebestrijding


Andere scholen volgen

Na de positieve evaluatie op basisschool De Toverberg volgen nu andere scholen. De basisprincipes van het project in De Toverberg worden overgenomen: laagdrempelig door op de scholen aanwezig te zijn, samenwerking tussen verschillende diensten en organisaties, rechten actief toekennen waar mogelijk, kennis bij alle samenwerkende partners versterken. Verschillende methodieken worden uitgeprobeerd: casemanagement, zitdagen en aanwezigheid op oudercontact.

Basisschool De Toverberg, VIP-school, De Toren van Babel, VISO Gent, Basisschool Sint-Salvator, Basisschool Mozaïek en Sint-Gregoriuscollege Gentbrugge werken ondertussen mee. Hierdoor worden dit schooljaar (sinds 1 oktober 2016) 57 gezinnen begeleid. Vooral vragen rond kinderbijslag en andere financiële hulp, medische vragen, woonvragen en het vinden van werk komen aan bod.

De hulpverleners die meewerken aan 'Kinderen Eerst' zien vooral een efficiëntere dienstverlening ontstaan. Minder dubbel werk, minder hiaten in de hulpverlening en sneller inspelen op veranderende noden dragen allemaal bij tot een gerichtere hulpverlening. De scholen zien dan weer een ‘paddenstoeleffect’ ontstaan. Door met één gezin aan de slag te gaan, valt de drempel voor andere gezinnen weg. Maar het meest enthousiast is men over de samenwerking zelf. Met verschillende partners overleggen en informatie uitwisselen leidt tot snellere en vaak duurzamere oplossingen.

 

Meer informatie

Brugfiguren Onderwijscentrum Gent