17 apr 2013

Werkbezoek als startschot onderhandelingen nieuwe convenanten Gents jeugdwelzijnswerk

Het Gentse stadsbestuur heeft de ambitie om Gent meest kindvriendelijke stad van de te maken. Dit geldt ook voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren. Dé partner om hier samen werk van te maken is vzw Jong. Maar ook jeugdwelzijnsinitiatieven zoals Habbekrats en 't Leebeekje zijn al jaren vaste waarden. 

"Hoewel de verschillende werkingen mij zeker niet onbekend waren, zijn de werkbezoeken een ideaal startschot voor de onderhandelingen van nieuwe convenanten met het Gents jeugdwelzijnswerk. Ik wil vooral werk maken van een inhoudelijke samenwerking tussen de verschillende partners. De focus moet liggen op de situatie van onze meest kwetsbare kinderen en jongeren en hoe we daar als stad, samen met het jeugdwelzijnswerk, een antwoord op kunnen bieden".

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd 

Schepen van Jeugd Elke Decruynaere bezocht in april deze werkingen: 

Jobkot kwam als eerste aan de beurt. Dit vzw Jong-project voorziet trajectbegeleiding voor jongeren met vragen rond solliciteren, opleiding, werk zoeken ...

Tijdens het werkbezoek aan Habbekrats viel het grote bereik van Romakinderen in het centrum op. 

't Leebeekje bouwde de afgelopen jaren een heel gevarieerde en avontuurlijke speelomgeving uit in Nieuw Gent.

 

Meer informatie:

Jobkot, vzw Jong, Habbekrats, 't Leebeekje

 

 

 

.