09 jan 2015

Word energieke school !

Als schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, hecht ik samen met mijn collega's heel wat belang aan duurzaamheid en klimaat. Dit weerspiegelt zich in de acties in mijn beleidsplan, maar ook in de keuzes die we maken op vlak van investeringen. Zo staan in 2015 isolatie en de vervanging van stookketels in de stedelijke scholen bovenaan de prioriteitenlijst. Maar ook netoverschrijdend wil ik hieraan mijn steentje bijdragen. Vanuit ons capaciteitsverhaal en vooral de noden op dat vlak, weet ik dat velen onder jullie momenteel bezig zijn met enerzijds verbouwingen en anderzijds uitbreidingen. Maar ook velen onder jullie zijn bezig met Groene en avontuurlijke speelplaatsen (GRAS) en moestuinen. Dit zijn niet altijd eenvoudige verhalen en ze vragen inspanningen, soms ook op financieel vlak. Gelukkig zijn er initiatieven die u een duwtje in de rug kunnen geven. Vanuit de stad voorzien we in een

klimaatsubsidie. U kunt een subsidie aanvragen voor een project dat educatieve, sensibiliserende en instrumentele acties omvat die er gezamenlijk voor zorgen dat er minder CO2 wordt uitgestoten. De subsidie is geldig voor projecten die werken rond energie, mobiliteit, afval, voeding of groen. Aan de hand van een aangeboden CO2-kaart kan de school berekenen hoeveel uitstoot van CO2 er dankzij hun project vermeden wordt. Meer informatie hieromtrent vindt u hier.

Daarnaast voorzien we ook een GRAS-subsidie. Dit is een netoverschrijdend financiële en inhoudelijke ondersteuning voor scholen die hun speelplaats willen transformeren naar een GRAS. Elk schooljaar wil het stadsbestuur tien scholen subsidiëren met 3.000 euro. Een aanvraag kan het hele jaar ingediend worden. Twee keer per jaar worden de aanvragen behandeld, de afsluitdata zijn 15 oktober en 15 februari. Meer informatie hieromtrent vindt u hier.

Vanuit de provincie verwijs ik graag naar de campagne Word Energieke School. Het opzet hier is dat de provincie Oost-Vlaanderen investeringen in energiebesparende maatregelen verdubbelt met een minimum van 150 euro en een maximum van 600 euro. Ze werken hiervoor samen met de energiesnoeiersbedrijven in Oost-Vlaanderen: zij gaan langs in de school, maken een offerte en de school beslist vervolgens hoeveel ze willen laten uitvoeren. Meer informatie is hier te vinden. U kunt nog steeds inschrijven, want het voorziene budget werd momenteel nog niet opgebruikt.